Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Seijke, dochter van Lambert Hendriks van Doorn

gehuwd met Wilem Lamberts van Asseldonk

Gegevens:

1.
Op 15 september 1770 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Willem Lamb(ert) van Asseldonk, jongman, out omtrent 26 jaaren, ende Seijken Lamberte Hendrike van Doorn, jonged(ogter)e, out omtrent 25 jaeren, beijde geboortig en wonende binnen desen dorpe'. Ze trouwden op 30 september 1770. In de kerkregisters wordt Seijken 'Lucia' genoemd.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Het maatboek van Veghel van 1791 vermeldt:

nr. 956 (kadaster 1832: B899): 108 roeden
- Seijke Lambert van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk
- Hendrik Adriaan Verputten

nr. 1226 (kadaster 1832: A722): 'eenen beemd', groot 284 roeden
- Claas Lambert van Doorn en Jan Toni van de Ven
- Claas Lambert van Doorn
- de weduwe van Willem van Asseldonk, gebooren Van Doorn

nr. 1474 (kadaster 1832: D405 en D406): 'eenen beemt', groot 232 roeden
- Seijke Lambert van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk

nr. 1627 (kadaster 1832: D1008): 'teulland', groot 68 roeden, waarin 30 roeden gras
- Nicolaas Lambert van Doorn
- de weduwe van Willem van Asseldonk, gebooren Van Doorn, door vererving

nr. 1940 (kadaster 1832: D126a): 'groes', groot 25 roeden
- Lucia van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk

nr. 1962 (kadaster 1832: D130): 'land', groot 209 roeden, waarin 50 roeden groes
- Lucia van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk

nr. 2063 (kadaster 1832: C572 en C574): 'huysinge, teullandt', groot 180 roeden, waarin 70 roeden gras, 'af huijs'
15 roeden, en 'nieuwe erve' anno 1791: 11 roeden
- Lucia van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk

nr. 2066 (kadaster 1832: C567): 'teullandt', groot 231 roeden, 'de Vosacker', waarin 25 roeden gras
- Lucia van Doorn, weduwe Willem van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-13, 14 en 16)

3.
Op 2 april 1802 werd het goed van Nicolaas Lambert van Doorn verdeeld tussen 'Seijke Lambert van Doorn, wedue Willem van Asseldonk, geassisteert met haeren eenige zoon Lambert', en 'Jan Antonij van de Ven, in huwelijk hebbende Maria Lambert van Doorn'. Seijke kreeg:
- 6 lopens akker- en weiland in Veghel aan het Havelt, 'de Noordse hoeff'
- 2 lopens en 44 roeden weiland aan het Havelt 'sijnde nieuwe erve'
- een beemd in Veghel in de Aabroeken, groot 6 karren hooi
- 1 1/2 lopens in Veghel op het Ham, 'den Menisen camp'
Seijke ondertekende met: 'Seijke, we. Willem van Asseldonk'.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 112, geen folio nr.)

4.
In 1799-1805 en 1809 woonde Seijke in Veghel op de Heuvel, huis G-22. In 1799-1800 woonde daar ook haar broer Nicolaas. In 1810 woont ze in veghel op het Hezelaar, huis C-29.
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-17, II-E-18, II-E-238)

5.
In 1810 woonde in Veghel aan het Middegaal: Seijke Lambert van Doorn, geboren op 12 juli 1745 in Veghel, weduwe van Willem van Asseldonk. Ze had een kind. Ze woonde toen in bij haar zoon Lambert.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

6.
Lucia van Dooren overleed op 4 november 1822 in Veghel, om 12.00 uur 's middags, landbouwster, gebooren en wonende te Veghel, 77 jaar oud, weduwe van wijlen Wilhelmus van Asseldonk en dochter van wijlen Lambert van Dooren en Maria Claase, beiden overleden te Veghel.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 1519)

7.
Ze werd op 9 november 1822 in Veghel begraven.
(BRON: PA Veghel)

Afkortingen Historische sites