Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Anna Maria Boudewijns

gehuwd met Adriaen Hendriks van Asseldonk 

Gegevens:

1.
Adriaan Hendriks van Asseldonk  trouwde oud omtrent 40 jaar op 17-1-1790 voor de schepenen van Veghel met Annemaria Hendrik Bouwdewijns weduwe van Jan Peter Hurx.Op 9-1-1790 werd de inventaris opgemaakt van Jan Peter Hurkx gehuwd met Annamaria Hendrik Boudewijns (kind: Maria) die vervolgens huwde met Adriaen Hendrik van Asseldonk.
(Bron: RA Veghel 110, folio 113)

2.
Nu hun huwelijk woonde het echtpaar in het Middegaal. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren, maar Anna Maria had een dochter Maria uit haar eerdere huwelijk.

3.
Een lijst van eigenaars en inwoners van Veghel vermeldt (huis nr. B-18, Middegaal):
1792         : Martinus van der Venne
1793-1803: Adriaan Hendriks van Asseldonk
1805         : de weduwe van Adriaan van Asseldonk
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. II-E-238)

4.
In 1810 woonde in Veghel in een huis op het Middegaal: de weduwe van A. van Asseldonk.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister 1810)

5.
Op 18 januari 1812 werd in Veghel begraven: Anna Maria, weduwe van Adrianus van Asseldonk.
(Bron: PA Veghel)

Afkortingen Historische sites