Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Catharina Hoppenaars

gehuwd met Aert Hendriks van Asseldonk 

Gegevens:

1.
Op 2 mei 1767 gingen voor Veghelse schepenen in ondertrouw: 'Aert Hendrike van Asseldonk, jongman, out omtr(ent) 24 jaeren, ende Catharina Dielis Hoppenaars, jongedogter, out omtr(ent) 23 jaeren, beijde geboortig en wonende alhier.' Ze trouwden op 17 mei 1767.
(Bron: RANB, DTB Veghel)

2.
Catharina, echtgenote van Arnoldus van Asseldonk, wonende in Gemert aan Pandelaar, werd op 16 juli 1793 in Gemert begraven.
(Bron: GA Bakel-Gemert, DTB begraven Gemert, register 23, p. 83 R19; register 25, p. 4 R22)

Afkortingen Historische sites