Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Margriet Hoogaarts

gehuwd met Hendrick Aarts van Asseldonk

Gegevens:

1.
Op 14 april 1792 gingen in Veghel in ondertrouw: 'Hendricus Aerts van Asseldonk, jongman, oud omtrent 26 jaeren en Margrieta Janse Govers, jongedogter, oud omtrent 26 jaeren, beijden geboortig en wonende binnen desen dorpe van Veghel.' Op 29 april 1792 trouwden ze.
(Bron: RANB, DTB Veghel)
 
2.
De naam van Margrieta wordt in verschillende bronnen verschillend geschreven:
- 1792: Margarita Joannis Govers
- 1792: Margarita Joannis Hoogaarts
- 1794: Margarita Joannis Hoogars
- 1796: Margarita Joannis Govers
- 1800: Margarieta Joannis Govers
- 1800: Margarita Joannis Govers
- 1802: Margaretha Joannis Govers
- 1807: Margarieta, dogter wijlen Jan Francis Govers
- 1810: Margrieta J. Govers
- 1828: Margarita Govers
- 1830: Maria Govers
- 1838: Margareta Govers

3.
Op 18 februari 1807 werd het goed verdeeld van Jan Francis Govers en Ardiena Klaas Donkers. Adriaan Ketelaars is getrouwd met dochter Johanna en Hendrikus Aard van Asseldonk met dochter Margarieta. Hendrik krijgt 'een groesveld, houtwasch en geregtigheden gelegen binnen desen dorpe van Veghel op de Watersteegd, in den Hemel, groot 4 5 lopens.' 'Hendrikus A. van Asseldonk' ondertekende met zijn eigen naam.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 113, geen folio nr.)

4.
Margaretha Govers, dochter van Johannes Govers en Arnoldina Donkers, weduwe van Hendricus van Asseldonk, oud 77 jaar, overleed op 18 december 1839, om 12.00 uur 's middags. Ze was op 4 augustus 1763 in Veghel geboren,
(Bron: OAA Veghel, inv. nr. 1521)

Afkortingen Historische sites