Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Petrus

Woonplaats: Veghel

Geboren: in 1617
	Vader: Jan, zoon van Jacob Hendricx
	Moeder: Peterken, dochter van Herick Jans opt Erpt

Overleden: voor 1635

Gegevens

1.
Petrus werd op 6 april 1617 in Veghel gedoopt.
Peter: Henricus Petrusz
Meter: Margriet Gielens
(Bron: BA 's-Hertogenbosch, DTB Veghel, inv. nr. 1)

2.
Dirck Jacobs verklaarde op 15 november 1635 86 gulden schuldig te wezen aan de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacops, met name Metken en Jaecxken. Hieruit blijkt dat Petrus toen niet meer in leven was. Waarschijnlijk stierf hij als kind.
(Bron: RA Veghel, inv. nr. 58, geen folio nr.)

Afkortingen Historische sites