Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Gerardus

Woonplaats: Beek en Donk, studeerde in Gemert, Kaatsheuvel, Grave, Oudenbosch en Nijmegen.
                    Verbleef na zijn studie in Rome en Grave.

Geboren: in 1909
	Vader: Martinus, zoon van Gerardus Aarts van Asseldonk
	Moeder: Maria, dochter van Adriaan van Erp

Overleden: in 1988


De namen van drie mensen die op de foto die helemaal rechts naast elkaar staan, zijn bekend. Het kereltje in de witte blouse is 
Marinus Brouwers (geboren op 10-02-1918 in Sint-Oedenrode) en links daarvan staan zijn vader en moeder: Everardus Johannes
Brouwers (geboren op 29-08-1880 in Lieshout) en Adriana van de Loo (geboren op 3-10-1882 te Son). Adriana  van de Loo was een
dochter van Dorothea van Erp (geboren in 1843), een zus van Adriaan van Erp (geboren in 1841). Een dochter van Adriaan van Erp,
Maria van Erp, was de moeder van  Gerardus Adrianus van Asseldonk *1909. Gerardus is de priester die in het midden op de foto zit.
Zijn ouders zitten naar verwachting links en rechts van hem. De foto moet zijn gemaakt op of kort na 29 juli 1934, de dag van zijn
priesterwijding

Gegevens:

1.
Gerardus Adrianus (roepnaam Gerrit) werd op 9 oktober 1909 in Beek en Donk geboren.
(Bron: Hannie Gijsbers, 'Beek en Donkse priesters en religieuzen. Gerardus van Asseldonk' in: D'n Tesnuzzik 20 (2000) nr. 2, p. 37)

2.
Nijmegen, R.K. Universiteit, baccalauraatsexamen in de theologie, de weleerwaarde pater G.A. van Asseldonk M.S.F. Oudenbosch.
(Bron: Het Vaderland 14-12-1937.)

3.
Academische examens, Nijmegen, RK Universiteit, licentiaatsexamen theologie, de Weleerw. Pater G.A. van Asseldonk, M.S.F., Oudenbosch.
(Bron: Het Vaderland 30-03-1939.)

4.
Nijmegen, geslaagd voor het doctoraal examen theologie pater G.A. van Asseldonk M.S.F. uit Oudenbosch.
(Bron: Het Vaderland 07-06-1940.)

5.
In 1955 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. De titel van het proefschrift: Asseldonk, Gerardus Adrianus van, De Nederlanden en het westers schisma (tot 1398) (Utrecht 1955), uitgever: Dekker & van de Vegt.
(Bron: http:\\www.geschichte.hu-berlin.de/biblioth/Neuerw/n_9803.htm d.d. mei 2003)

6.
Ook publiceerde hij: Van Asseldonk, Gerardus Adrianus, 'Het bisdom Utrecht en de concilies van Pisa en Constanz', in:
Postillen over kerk en maatschappij (1964).

7.
In 2000 verscheen een levensverhaal van hem in D'n Tesnuzzik, het heemtijdschrift voor Beek en Donk.

BEEK EN DONKSE PRIESTERS EN RELIGIEUZEN, GERARDUS VAN ASSELDONK

Gerardus van Asseldonk werd geboren in Beek en Donk op 9 oktober 1909 als oudste van het gezin van Martinus van Asseldonk en Maria van Erp. Op de lagere school was hij altijd al een braaf menneke, zeiden de zusters en meesters. Hij kon goed leren. Algauw mocht hij dan ook misdienaar worden en later in de processie was hij een "wit menneke". Thuis speelde hij vaak met zijn broer Janus heilige misje op zolder. Hij wilde heel graag missionaris worden, zei hij en daarom wilde hij alvast Frans gaan leren. Hij wilde naar de missie samen met Frans Iven. Na veel aandringen mocht hij op Franse les bij Jan Theeuws in de Beekse straat. Na de lagere school ging hij naar de Paters in Gemert, naar de Latijnse school. Pater Cox van de Paters van de Heilige Familie in Kaatsheuvel kwam eens bij zijn ouders en zei: "ge moet hem laten studeren. Hij kan bij ons komen. Wij zullen hem op school doen". En zo ging hij naar Kaatsheuvel ("de Kets") nadat hij de Latijnse school in Gemert had doorlopen. Hij was toen pas 15 jaar oud.

Zijn eerste professie deed hij op 8 september 1928. Later ging hij naar het noviciaat in Grave en daarna naar het missiehuis "St. Louis" in Oudenbosch. Op 29 juli 1934 werd hij priester gewijd in Oudenbosch. Op 15 augustus deed de neomist zijn eerste mis in zijn geboortedorp in de parochie van de H. Michaël. Het werd een groot feest voor het hele dorp zoals toen gebruikelijk was. Bruidjes onder de hoede van de zusters, heren met hoge hoeden, het mannenkoor niet te vergeten en zijn dierbare harmonie "Oefening en Uitspanning" waren van de partij, want Gerardus was ook muzikaal. Hij speelde fluit en als hij thuis was met vakantie moesten zijn zussen zingen, vaak tot laat in de avond. De eerste H. Mis door Pater Van Asseldonk werd opgedragen in de "oude kerk" in Beek. Dat was toen nog de waterstaatskerk op het Heuvelplein. De nieuwe St. Michaël naderde haar voltooiing, maar was op 15 augustus nog niet ingezegend, dus kon er geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe kerk. De eerste mis van Pater Van Asseldonk was dan ook de laatste plechtigheid in de oude waterstaatskerk. Het werd een heel plechtige viering. het parochiekoor zong een meerstemmige mis en later bij het woonhuis zong het mannenkoor "Frühmorgens wenn die Hühnen krähen".

Op een goede dag kwam hij zijn ouders vertellen dat hij van zijn overste verder mocht leren en dat men besloten had dat hij niet bestemd was voor uitzending naar de missie. Hij ging daarvoor naar Nijmegen, waar hij theologie ging studeren. In 1955 promoveerde hij tot doctor in de theologie op een proefschrift over "Het westers schisma". Zijn oude moeder mocht het nog meemaken. Zijn vader was al in 1943 overleden. Daarna werd hij docent aan het groot seminarie en doceerde hij theologie aan de jonge priesters in opleiding. Een van zijn leerlingen is in Beek en Donk ook priester gewijd. Dat was de uit Djakarta afkomstige pater Djona.

Helaas kreeg hij op 50-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson die langzamerhand zijn krachten geheel ondermijnde. Hij verbleef op dat moment in Rome waar hij het gebracht had tot lid van het Generaal Bestuur. Begin zestiger jaren moest hij vanwege zijn ziekte echter al zijn ambten neerleggen. Hij is toen naar Grave gegaan en in de "oude kazerne", zoals hij het klooster noemde, gaan wonen. Hij bracht zijn dagen door met veel lezen en wat studeren. Hij bleef een Beek en Donkenaar in hart en nieren. Hij hield erg van Beek en Donk, kende er veel mensen en als hij "thuis" was met vakantie legde hij vele bezoekjes af. Hij ontmoette er ook jongere priesters van het dorp, zoals Harrie Peters (zie vorige Tesnuzzik). Ondanks zijn ziekte bereikte hij nog een hoge leeftijd. Op 79-jarige leeftijd
stierf hij te Grave op 14 maart 1988.
(Bron: Hannie Gijsbers, 'Beek en Donkse priesters en religieuzen. Gerardus van Asseldonk' in: D'n Tesnuzzik 20 (2000) nr. 2, p. 37)

8.
Gerardus' bidprentje schrijft: 'Dankbare herinnering aan onze dierbare medebroeder pater dr. Gerardus A. van Asseldonk, missionaris van de H. Gamilie. Hij werd geboren te Beek en Donk op 9 oktober 1909, deed zijn eerste professie op 8 september 1928 en werd op 29 juli 1934 tot priester gewijd. 14 Maart 1988 is hij na een lange tergende ziekte rustig ingeslapen. Een derde deel van zijn leven leed hij aan een slepende ziekte. Maar zijn leven is vruchtbaar geweest. Al de kracht die hij had heeft hij ingezet voor het geluk van anderen. Hij deed het met grote vanzelfsprekendheid, of het was als lid van een of ander bestuurscollege in de Congregatie, of als lid van een regelcommissie, of als professor in het scholastikaat, of als geestelijk leider van jonge mensen, dat maakte voor hem weinig verschil. Hij gaf zich helemaal en daardoor kon men zich moeilijk aan zijn invloed onttrekken. Velen van ons hebben veel aan hem te danken. Grote indruk maakte hij door de manier waarop hij zijn slepende ziekte wist te dragen. Hij ging er niet onderdoor. Het ging Gerrit goed, ook toen het steeds bergaf ging met zijn gezondheid. Hij klaagde nooit en als hij soms even ongeduldig was tegenover zijn verzorgsters, zou hij niet nalaten vergiffenis te vragen. Hij kon dit omdat hij een diep religieus leven leidde, begeesterd was door de geest van onze Stichter, de geest van de H. Familie. De Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie was hem bijzonder dierbaar. Zijn werk voor haar is daar een blijvende getuigenis van. Ook met zijn familie was hij heel erg verbonden en wij zijn met hen bedroefd om zijn heengaan. Maar wij zijn er van overtuigd dat God, de barmhartige Vader, hem zal belonen voor al het goede dat hij heeft gedaan tot zijn eer en tot welzijn van medemensen. Moge hij door de genade van Jezus Christus de heerlijkheid genieten, die God heeft beloofd aan allen die Hem liefhebben. Hij moge rusten in vrede. Dankbaar voor Uw medeleven en Uw gebied. Familie Van Asseldonk. Missionarissen van de H. Familie.'

9.
De overlijdingsadvertentie schrijft: 'Na een langdurig, maar voorbeeldig gedragen lijden is gesterkt door het H. Sacrament der Ziekten in het missiehuis te Grave rustig overleden Pater dr. Gerardus A. van Asseldonk,
Missionaris van de H. Familie.
Geboren te Beek en Donk: 9-10-1909
Geprofest: 8-9-1928
Priester gewijd: 29-7-1934
Overleden te Grave: 14-3-1988
Familie Van Asseldonk, missionarissen van de H. Familie
14 maart 1988, Ruyterstraat 2, 5361 GC Grave.'

Afkortingen Historische sites