Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Franciscus
Klik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: Helmond

Geboren: in 1919
	Vader: Franciscus, zoon van Adriaan Servaas van Asseldonk
	Moeder: Maria, dochter van Adriaan van Erp

Overleden: in 1943

Gegevens:

1.
Franciscus werd op 13 oktober 1919 in Helmond geboren als dochter van Franciscus Severius Hubertus van Asseldonk en Philomenia Cornelia van de Langerijt, die op 17 mei 1910 getrouwd waren.
(Bron: zijn bidprentje; mondelijke mededeling in 1979 van zijn broer Dilius)

2.
Franciscus overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog op 6 maart 1943 in Schwelm (Duitsland). Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'In de H. missen en gebeden wordt aanbevolen Franciscus van Asseldonk, geboren te Helmond 13 October 1919, overleden te Schwelm (Duitschland) 6 Maart 1943, voorzien van de laatste H. Sacaramenten. Wij gevoelen het als een grote ramp, wanneer een dierbare zoon en goede broeder ons in de bloei der jaren wordt ontrukt. Wij meenden op hem nog vele verwachtingen voor de toekomst te kunnen bouwen. Hij was oprecht en eerlijk; door zijn opgeruimdheid overwon hij gemakkelijk moeilijkheden waar anderen voor stil staan; met toewijding en ijver gaf hij zich aan het werk; boven alles hield hij steeds voor ogen, dat het leven op God gericht moet zijn; hij was een trouw kind der H. kerk met wie hij steeds meeleefde. Hij roept Ouders, Broeders en Zusters op om dapper en godsdienstig de goede strijd te strijden. Dierbare Heeroom en Heerneven, gedenkt mijner aan het altaar, dierbare Tante en Nicht bidt voor mij in Uw heilige eenzaamheid.'

3.
Francisus overleed aan een bloedvergiftiging.
(Bron: Peter van den Elsen, Geschiedenis van de Familie Van Asseldonk, (niet uitgegeven manuscript (Gemert 1992) 51)

Afkortingen Historische sites