Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Adrianus

Woonplaats: Veghel

Geboren: 1872
	Vader: Arnoldus, zoon van Martinus Willems van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Arnoldus van Bredenrode

Overleden: 1924

Gegevens:

1.
Adrianus werd op 28 oktober 1872 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Hij bleef ongetrouwd thuis wonen, totdat hij op 39-jarige leeftijd, op 10 juni 1912 opgenomen werd in Huize Padua in Boekel.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Hij overleed in Huize Padua in Boekel op 52-jarige leeftijd, op 24 april 1924. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Adrianus van Asseldonk, geboren te Veghel 27 October 1872, voorzien der laatste H.H. Sacramenten op Paaschdag, overleden te Boekel, 24 April 1924. In Christus ligt ook voor ons de hoop eener zalige verrijzenis; zoodat diegenen, welke de zekere wet der sterfelijkheid bedroeft, de belofte der toekomende onsterfelijkheid vertroost.'

Afkortingen Historische sites