Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Antonius Hendrikus

1976 Optatus en Silvester.jpg (566211 bytes) 5 augustus 1976: pater Optatus en pater Silvester
1976 Silvester Optatus Bernardine.jpg (109595 bytes) 5 augustus 1976: pater Silvester, pater Optatus en zuster Bernardine

Woonplaats: Veghel, Rome, Babberich, Handel en Eindhoven

Geboren: in 1905
	Vader: Petrus Maria, zoon van Johannes Petrus van Asseldonk
	Moeder: Ardina van Dooren

Overleden: in 1981

Gegevens:

1.
Antonius Hendrikus werd op 15 oktober 1905 in Veghel geboren.
(Bron: NAA Veghel, burgerlijke stand)

2.
Hij werd capucijner broeder in Eindhoven en had als kloosternaam broeder Silvester.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van zijn broer Johannes Petrus)

3.
Bibliografie:
- Silvester van Veghel, Het gebedsleven, (Haarlem 1948).
- Van Asseldonk, Silvester, Aan de voet van het kruis: overwegingen over het licht van het kruis, de kracht van het
  kruis, de liefde van het kruis
, (3 delen, Hilversum 1951-1952).
- Van Asseldonk, Silvester, De stille dag: overwegingen voor de maandelijkse afzonderingen, (Helmond 1952).
- Van Asseldonk, Silvester, Rond haard en erf, (Helmond 1953).
- Van Asseldonk, Silvester, De evangelische mens, (Hees 1955).
- Van Asseldonk, Silvester, Aan de voet van het kruis: overwegingen over het kerkelijk jaar, (Hilversum 1959).
- Van Asseldonk, Silvester, Geschiedenis van O.L.Vrouw van Handel: bij het 750-jarig bestaan 1220-1970 (Handel 1971)
- Van Asseldonk, Silvester, Een rode roos in het bruin - wie is Pater Pio? (1978)
- Van Asseldonk, Silvester, Kruis en ploeg: gebedenboek voor boeren- en tuindersgezinnen, (Hilversum 1980).

4.
1976: P. Silvester naar Eindhoven.
(Bron: Familiekronie Van Dooren en Van Asseldonk, A. van Dooren 1990)

5.
Pater Optatus deelde zijn belangstelling voor Pater Pio met zijn broer pater Silvester (die daarover een boekje schreef: "Een rode roos in het bruin - wie is Pater Pio?", 7713 Marquain-Belgie, 1978) en met zijn zus Anna, mijn moeder. Dat verleidde mijn kinderen tot de uitspraak: "oma is fan van Pater Pio en groupie van de paus".
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

6.
Hij overleed op 16 oktober 1981. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Ter herinnering aan Pater Silvester van Asseldonk, Minderbroeder - Kapucijn. Hij werd in Veghel geboren op 15 oktober 1905. In 1925 trad hij toe tot de orde en in 1932 werd hij in Rome tot priester gewijd. Hij overleed op 16 oktober 1981 in Eindhoven en is op 20 oktober begraven op het kloosterkerkhof te Handel. Pater Silvester heeft een leven geleid van gebed en arbeid in dienst van de Kerk en de Orde die hij liefhad. Hij kwam uit een vrome Brabantse boerenfamilie. Enkele familieleden ervan waren al volgelingen van Fanciscus. Voor zijn familie bleef hij steeds beschikbaar voor raad en daad. In zijn studie -ondermeer in Rome- kreeg hij een verantwoordelijke taak bij het vormen en opleiden van jonge medebroeders. Meer dan 20 j. deed hij dit werk en uit die tijd stammen zijn franciscaanse meditatieboeken. Grote liefde en pastorale zorg heeft P. Silvester zijn leven lang gevoeld voor het boerenleven. Met trots hoorde hij zich soms een boerenapostel noemen, want in spreekbeurten, artikelen en boeken probeerde hij op bevattelijke wijze de geloofs- en levensproblemen van dit leven te behandelen. De gelukkigste jaren waren naar zijn eigen zeggen in Babberich in zijn funktie als pastoor en kloosteroverste. Liturgie en verkondiging zag hij als eerste taak, maar door zijn enorme werklust en vitaliteit vond hij ook tijd om allerlei sociale voorzieningen te scheppen, zoals speeltuin, camping en clubs. Zijn taak als rector en overste van het klooster te Handel vervulde hij met eenzelfde  verantwoordelijkheidsgevoel. Toen de ouderdom zich meldde met ongeneeslijke kwalen, moest hij voor behandeling en verzorging gaan wonen in ons klooster te Eindhoven. Hier begeleidde hij zijn laatste bedevaarten, schreef een boekje over P. Pio, over zijn dialysebehandleingen en voor De Schakel. Hij legde zich neer bij zijn handicaps en probeerde niemand tot last te zijn en "luchthartig" te blijven voor de buitenwereld; het ziekenhuis, de talrijke taxichauffeurs en op het laatst het verpleegtehuis "De Weerde". Hij laat de herinnering na aan een ondernemend, hulpvaardig, maar bovenal gelovig priester-capucijn.'

7.
Een ander bidprentje schrijft o.a.: 'In de vrede van Christus is in alle rust van ons heengegaan, tijdig voorzien van het H. Sacrament der zieken, onze medebroeder, broer en heeroom pater Silvester O.F.M. Cap.Antonius H. van Asseldonk in de leeftijd van 76 jaar. Fam. van Asseldonk, Havelt 9, Veghel. Fraterniteit der Capucijnen, Poeijerstraat 71, Eindhoven 6542 GB, 16 oktober 1981. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober a.s. om 10.30 uur in de Capucijnerkerk, Pater Petrusstraat 21 te Handel, N.B., warana de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar.'

8.
De stoffelijke resten van Silvester zijn later overgebracht naar (de begraafplaats van) het Kapucijnenklooster te Velp.
(Bron: schriftelijke mededeling van Mike van den Tillaart d.d. 12 september 2007)

Afkortingen Historische sites