Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Johannes

 Jan en Jaan van Asseldonk

Woonplaats: Veghel Geboren: in 1866 Vader: Johannes, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk Moeder: Antonetta, dochter van Hendrik van de Sanden Overleden: in 1948

Gegevens:

1.
Johannes werd op 24 september 1866 in Zijtaart gedoopt.
(Bron: PA Zijtaart)

2.
In 1928 werd Johannes lid van het kerkbestuur van Zijtaart, als vervanger van W. van de Ven. Hij was secretaris en behield die funktie tot aan zijn dood.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Hij was mede-oprichter van de Boerenleenbank in Zijtaart.
(Bron: zijn bidprentje, zie hierna)

4.
Johannes bleef ongetrouwd. Met zijn zus Jaan bouwde hij rond 1900 het huis dat in 2003 het adres heeft: Pastoor Clercxstraat 18, Zijtaart.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister; mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, Pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

5.
Johannes stichtte voor fl. 500,-- een jaargetijde voor hemzelf en zijn zus Adriana in de Zijtaartse kerk voor een periode van 25 jaar. Tot de dood van de langstelevende zal die 3 1/2 % van het bedrag genieten.
(Bron: PA Zijtaart)

6.
Johannes woonde zijn laatste levensjaren in het klooster te Zijtaart.
(Bron: zijn bidprentje)

7.
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, op 17 januari 1948. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de Ziel van Zaliger Johannes van Asseldonk, Gouden Jubilaris van de H. Familie, lid van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, Secretaris van het Kerkbestuur, Oud-Directeur en mede oprichter van de Boerenleenbank. Geboren te Veghel 24 September 1866 en overleden in het Liefdesgesticht te Zijtaart 17 Januari 1948, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Trouw aan zijn geloof, gehechtheid aan de christelijke gebruiken zijner voorvaderen, kenmerkt het leven van dezen man. Hij heeft God gediend. Doordrongen van sterk plichtsbesef, waarvan hij van zijn jeugd af aan een stichtend voorbeeld zag in zijn vrome en degelijke ouders.'

Afkortingen Historische sites