Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Leonardus

 Foto uit 1903

Woonplaats: Veghel, Drunen

Geboren: in 1872
	Vader: Johannes, zoon van Johannes Aarts van Asseldonk
	Moeder: Antonetta, dochter van Hendrik van de Sanden

Overleden: in 1939

Gegevens:

1.
Leonardus werd op 18 februari 1872 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Hij deed op 11 maart 1883 zijn H. Communie te Zijtaart en werd er op 25 juni 1884 samen met zijn zus Elisabeth gevormd.
(Bron: PA Zijtaart)

3.
Hij woonde thuis totdat hij op 14 december 1899 naar Drunen verhuisde.
(Bron: SABNO, rayon Veghel, NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Leonardus (roepnaam Naris) trad in Drunen in het klooster. Zijn kloosternaam was broeder Ambrosius. Hij woonde tot zijn dood in Drunen.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

5.
Leonardus overleed op 15 maart 1939. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger den Eerw. Broeder Ambrosius van Asseldonk, Oud-Overste-Novicenmeester en Assistent der Congregatie van de Onb. Maagd en den H. Franciscus van AssisiŽ, geboren te Zijtaart 18 februari 1872, ingekleed in de Congregatie te Drunen, voorzien van de H.H. Sacramenten, 15 Maart 1939; begraven op het kloostekerkhof aldaar 18 Maart d.a.v. Hij was een zachtmoedig man, zachtmoediger dan allen.'

6.
Later is zijn graf van Drunen naar Handel verplaatst.
(Bron: mondelinge mededeling in 1979 van Toon Kanters, pastoor Clercxstraat 9, Zijtaart)

Afkortingen Historische sites