Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Antonius


 

Woonplaats: 

Geboren: in 1945
	Vader: Martinus, zoon van Antonius Johannes van Asseldonk
	Moeder: Mecheline Vissers

Overleden: in 1964

Gegevens:

1.
Antonius (roepnaam Antoon) werd op 1 juni 1945 in Veghel geboren.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 85.)

2.
Antoon was een gezonde jongeman. Op 19-jarige leeftijd, op 4 oktober 1964, heeft hij een dodelijk ongeluk met zijn brommer gehad. Dit is heel erg zwaar geweest voor Lien en Tinus. Een jaar lang hebben de TV en radio niet aan mogen staan van Lien omdat ze dat niet kon verdragen. Lien was echt gebroken door dit grote verlies. Tinus heeft haar hierin altijd enorm gesteund.
(Bron: Gerard en Annemarie van Asseldonk, Toon & Sijn van Asseldonk. Het dunne draadje met een omvangrijke buit. (Veghel 2005) 85, 87; mondelinge mededeling van Antonius, zoon van Theodorus van Asseldonk d.d. 4 november 2003)

3.
Zijn bidprentje schrijft: 'Ter liefdevolle gedachtenis aan Antonius Maria van Asseldonk. Geboren te Maria Heide 1 juni 1945 en tengevolge van een droevig ongeval overleden in het St. Jozef Ziekenhuis te Veghel 4 oktober 1964, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. (..) Hemelse vader. Gij hebt Uw dienaar Antonius op negentienjarige leeftijd oon onze liefde ontrukt: wij begrijpen het niet: hij was onze oudste, onze steun, onze hoop, voor ons onmisbaar: diep bedroefd en verslagen buigen wij het hoofd en stamelen: Vader, Uw wil geschiede, niet de onze. Heer Jezus, wij willen naar Uw voorbeeld ook dit kruis nog dragen; help Gij ons, het is voor ons mensen te zwaar. Hij was zo goed, diende God, eerde zijn ouders. Hij was zo gehoorzaam en gewillig, liefdevol en behulpzaam, daarom valt dit verlies zo zwaar, maar is zijn nagedachtenis een troost.'

Afkortingen Historische sites