Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Willem

Woonplaats: Veghel en Uden

Geboren: in 1802
	Vader: Lambertus, zoon van Willem Lamberts van Asseldonk
	Moeder: Lamberdiena, dochter van Matheus van de Reijt

Overleden: in 1893

Gegevens:

1.
Wilhelmus (of Willem) werd op 12 maart 1802 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
In 1810, 1830, 1840 en 1849-1862 woonde hij thuis.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
Na het overlijden van zijn vader verhuisde Wilhelmus met zijn eveneens ongetrouwde broer Adrianus en ongetrouwde zus Adriana naar Eerde. In dat huis woonde eerder zijn zus Maria, getrouwd met Adriaan van den Oever.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

4.
Op 20 mei 1880 verhuisde hij naar Uden.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

5.
Willem overleed in Uden op 91-jarige leeftijd, op 1 april 1893, om 12.00 uur 's middags. Zijn overlijden werd aangegeven door Henricus, zoon van zijn broer Lambertus, die ook zijn erfgenaam is en in Uden aan de Straat S.T. 153 woonde.
(Bron: GA Uden, burgerlijke stand; RANB, memories van successie, kantoor Veghel, inv. nr. 16, memorienr. 118)

6.
Wilhelmus' bidprentje schrijft o.a.: 'Bid voor de ziel van zaliger van Wilhelmus van Asseldonk, geboren te Veghel den 12 Maart 1802, overleden te Uden den 1 April 1893, voorzien van de H.H. Sacramenten. Eene eerekroon zijn de hooge jaaren, indien zij op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. God heeft neergezien op den arbeid mijner handen; Hij bracht hem tot welvaart door zijn zwoegen, en zegende zijnen arbeid.'

Afkortingen Historische sites