Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


Adrianus Arnoldus

Woonplaats: Veghel, Maastricht

Geboren: in 1862
	Vader: Martinus, zoon van Lambertus Willems van Asseldonk
	Moeder: Anna Maria, dochter van Arnoldus Adriaans

Overleden: in 1934

Gegevens:

1.
Arnoldus (ofwel Adrianus Arnoldus) werd op 4 april 1862 in Veghel gedoopt.
(Bron: PA Veghel)

2.
Op 25 februari 1880 verhuisde hij naar Maastricht, om in te treden in het klooster.
(Bron: NAA Veghel, bevolkingsregister)

3.
In 1881 werd hij in Veghel ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij woonde toen in Maastricht.
(Bron: NAA Veghel, inv. nr. 2519)

4.
In Maastricht woonde hij bij de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis, Brusschelschestraat 38, Maastricht, van beroep onderwijzer.
(Bron: GA Maastricht, bevolkingsregister)

5.
In 1916 verscheen van zijn hand: Van Asseldonk, Adrianus Arnoldus, Handleiding voor hoogere en lagere assistenten bij de pontificale Mis en andere pontificale plechtigheden, (Sint-Michielsgestel 1916).

6.
Op 11 mei 1918 vertrok hij naar de juvenaat van de broeders der Onbevlekte Ontvangenis in Oud-Vroenhoven, waar hij op 15 mei 1918 ingeschreven werd.
(Bron: GA Oud-Vroonhoven, bevolkingsregister)

7.
Hij overleed te Maastricht op 24 mei 1934. Zijn bidprentje schrijft o.a.: 'Gedenk in Uwe gebeden de Eerwaarde Broeder Benignus Adrianus Arnoldus van Asseldonk van de Congregatie van de Onbevl. Ontvangenis van Maria, te Maastricht. Geboren te Veghel 4 April 1862, Geprofest 8 September 1882, overleden te Maastricht 24 Mei 1934, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Op z'n sterfbed als tijdens zijn leven was hij voor God de berusting zelf: "Ik vraag niets, ik wil niets, ik vind alles goed". Tegenover z'n Overste als een kind: "Zoals gij wilt Overste". Medebroeders en familie heeft hij nooit enig leed gedaan, dan door zijn sterven. Voor de jongeren was hij hun werkelijkheid geworden ideaal. Broeder Benignus, we danken U voor Uw voorbeeld en Uw gebed; blijf voor ons bidden.'

Afkortingen Historische sites