Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn


HeinDhr. H.A.J. van Asseldonk (rechts op de foto), als rector van het Emmauscollege, in januari 2001. 
Klik op de foto voor grotere weergave.

Woonplaats: Breda, later Schiedam 

Geboren: 
	Vader: Johannes Bernardus Carolus van Asseldonk
	Moeder: M. Th. A. Lousberg

Overleden: 

Gegevens:

1.
Hein (H.A.J.) werd in 1955 in Breda geboren als zoon van Johannes Bernardus Carolus van Asseldonk en M. Th. A. Lousberg.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn broer Hans d.d. 6 november 2003)

2.
Hein was op 6 november 2003 ongetrouwd en woonde toen in Schiedam.
(Bron: mondelinge mededeling van zijn broer Hans d.d. 6 november 2003)

3.
Hein was rector van het Emmauscollege Rotterdam, R.K. Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum en HAVO, Alexandriëstraat 40, 3067 MR Rotterdam. H.A.J. van Asseldonk had toen de portefeuille onderwijs en de algehele leiding van de school.
(Bron: http://www.Emmauscollege.nl d.d. 6 november 2003)

4.
Artikel uit Haagsche Courant van 28 november 2002: 'Havo oude stijl ging wél de diepte in' Is de Tweede Fase (studiehuis) in het voortgezet onderwijs een succes of een flop? De meningen van studenten van de Haagse Hogeschool daarover zijn verdeeld. (..) Bestuurslid H. van Asseldonk van de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs (VVO) is 'niet ontevreden' van de uitkomst van de eerste grote studie naar het effect van de onderwijsvernieuwing. "Als dit het resultaat zou zijn na tien jaar Tweede Fase, zou ik teleurgesteld zijn. Maar we staan pas aan het begin. En wat die vaardigheden betreft: het invoeren van de omslag in het onderwijs heeft de scholen heel veel tijd en energie gekost. Nu we in wat rustiger vaarwater zijn terechtgekomen, kunnen we meer aandacht gaan besteden aan het aanleren van vaardigheden. Dat zal zeker een positief effect hebben op de ervaringen van de havo-leerlingen met de manier van studeren in het hoger beroepsonderwijs."

5.
Bericht van 7 juli 2003 op Internet: Hein van Asseldonk benoemd in functie lid College van Bestuur SCO Lucas. De Raad van Toezicht van de SCO Lucas heeft besloten de heer H.A.J. van Asseldonk (Hein) met ingang van 1 november 2003 te benoemen in de functie van lid College van Bestuur. De heer Van Asseldonk heeft als specifiek aandachtsgebied het Voortgezet Onderwijs. Wij zijn er trots op dat hij als lid van het College van Bestuur zijn bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van de SCO Lucas. De benoeming van de heer Van Asseldonk heeft plaatsgevonden op basis van de unanieme voordracht van de Benoemingsadviescommissie waarin alle geledingen van de SCO Lucas waren vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de heer Van Asseldonk zowel in zijn contacten met de Raad van Toezicht en de andere leden van het College van Bestuur, alsmede met de eindverantwoordelijke schoolleiders goed zal functioneren. Ook zal hij goed in staat zijn de ingezette vernieuwingsprocessen in het Voortgezet Onderwijs op goede en zorgvuldige wijze voort te zetten en de uitkomsten verder te implementeren. De heer Van Asseldonk (48 jaar) is op dit moment Rector van het Emmauscollege te Rotter-dam. Hij is in 1977 als leraar wiskunde aan die school begonnen. In 1979 werd hij er conrector en in 1986 rector. Hij heeft een klinkende naam en een indrukwekkend netwerk in de wereld van het Voortgezet Onderwijs.
(Bron: http://www.nldata.nl/scolucas/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1714&fromno=1012 d.d. 6 november 2003)

6.
Hein zingt als bas in het koor ‘Dames en Heren’ in Rotterdam.
(Bron: http://www.vermeer.nu/damesenheren/ d.d. 6 novemebr 2003)

Afkortingen Historische sites