Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Geertruyt van der Asseldonck


Woonplaats: geboren in Uden of 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1425
          Vader  : Peter, zoon van Wellen van der Asseldonck
          Moeder: Hilleke, dochter van Herbert Goyart van Dortrecht

Overleden: omstreeks 1485

Gegevens:

1.
Geertruyt leefde tussen circa 1430 en 1485.

2.
Vr 1464 trouwde ze met Gerit Peter Kievits. Vermoedelijk woonde ze in 's-Hertogenbosch aan het Hinthamereinde. Gerit Kievits leefde van omstreeks 1140 tot omstreeks 1520. Uit dit huwelijk werden geboren:
- Herbert Kievits
- Agnes Kievits
- Peter Kievits
- Goyart Kievits
- Maria Kievits

2.
Geertruyt was ook gegoed in Uden en Veghel.

3.
Vermeldingen zijn:
BP 1210 (1439-1440), fol. 81 : in verband met land in Uden, 'Tufelaerstuc' bij het erf 'die Borch' worden vermeld: Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonc. Aert Willem Willems van der IJnden bezit een wei-eeuwsel 'op die Asseldonck' bij het erf 'die Borch'
BP 1217 (1446-1447), fol. 222 : in verband met goed in 's-Hertogenbosch, met broers Claes en Peter
BP 1218 (1447-1448), fol. 265v-266: met moeder en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1220 (1449-1450), fol. 338v: in verband met pachten uit een wei-eeusel in Uden op Asseldonck worden vermeld: Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonck. Ook vermeld wordt Aert Willem Willems van der IJnden
BP 1226 (1455-1456), fol. 301v (of fol 361v): goed in 's-Hertogenbosch, met moeder en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1229 (1458-1459), fol. 240v: goed in 's-Hertogenbosch, met moeder en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1233 (1463-1464), fol. 274 : goed in 's-Hertogenbosch, Geertruyt, vrouw van Gerit Peter Kyevit, vermeld met moeder, en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1238 (1468-1469), fol. 37 : goed in Veghel, vermeld met moeder en broers Goyart, Peter en Claes en met haar man Gerit Peter Kyevit
BP 1239 (1469-1470), fol. 65v : goed in 's-Hertogenbosch, met broers Claes, Peter en Goyart
BP 1239 (1469-1470), fol. 124 : in verband met goed in Uden worden vermeld: Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonck
BP 1243 (1473-1474), fol. 39 : vermeld met moeder, broers Goyart, Peter en Claes en haar nicht Mechtelt Goyart Peters van der Asseldonck
BP 1250 (1480-1481), fol. 169 : goed in 's-Hertogenbosch, vemeld met moeder en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1253 (1483-1484), fol. 134v: goed in 's-Hertogenbosch, vemeld met moeder en broers Goyart, Peter en Claes
BP 1257 (1487-1488), fol. 139v: in veband met 'die Asseldoncsche camp' in Uden worden vermeld: Goyart, Claes, Peter, Mechteld en Aleyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonck. Vermeld wordt ook Gerit Kievits, weduwenaar van Gertruyt, dochter van wijlen Peter van Asseldonck en zijn zonen Peter Kievits en Herbert Kievits
BP 1257 (1487-1488), fol. 139v: in verband met een huis aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch worden vermeld: Gerit Kievits, man van wijlen Gertrudis Peter Willems van der Asseldonck, die goed had in Uden op 'Asseldonck', en zijn kinderen Peter, herbert, Goyaert, Agnes en Maria
BP 1262 (1492-1493), fol. 395v: op 24 en 29 januari 1493 wordt vermeld: Gerit Peter Kyevyet, weduwenaar van Geertruyt Goyarts van Uden, geeft aan zijn kinderen zijn vruchtgebruik in 1/6 deel in een huis, erf, hof en achterhuis in 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat, staande tussen het goed van der erfgenamen van Thomas Leersmakers en van de weduwe van Coenraet Luttelman, strekkende van de straat tot aan de Dieze. De genoemde kinderen geven dat 1/6 deel over aan Peter Peterss Achteraff. Peter belooft aan Gerit 29 Peters te betalen.
BP 1267 (1497-1498), fol. 241v: in verband met goed in Uden worden vermeld: Herbert, Agnes en Peter, kinderen van Gerit Kievits

4.
Geertruyt wordt nog vermeld in 1483-1484. In 1487-1488 blijkt ze al overleden te zijn. Ze overleed dus rond 1485.

5.
In Brabants Heem wordt vermeld: 'Gerit Kievits, geboren omstreeks 1440, vermeld in 1489, bezit een huis in Den Bosch aan het Hinthamereinde, hij trouwde met Gertrudis van der Asseldonck, overleden vr 1487, dochter van Peter Willems van der Asseldonck, wonende te Uden, ter plaatse Asseldonck, uit welk huwelijk in 1487 vermeld worden: Peter, Herbert, Goyaert, Agnes en Maria.
(Bron: Brabantse Leeuw (1956) 114; Verwezen wordt naar: BP 1250 (1480-1481), fol. 169 en BP 1257 (1487-1488), fol. 9v (zal wel fol. 139v moeten zijn).)
Afkortingen Historische sites