Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Mechtelt van der Asseldonck


Woonplaats: geboren in Uden of 's-Hertogenbosch

Geboren: omstreeks 1450
          Vader  : Goyart, zoon van Peter Wellen van der Asseldonck
          Moeder: Heilwich, dochter van Ghijsbert Werneers

Overleden: omstreeks 1520


Gegevens:

1.
Mechtelt werd omstreeks 1450 in 's-Hertogenbosch geboren als dochter van Goyart Peter Wellen van der Asseldonck en Heilwich Ghijsbert Werneers.

2.
Ze trouwde vr 1473-1474 met Jan Meeus van Wickevoert.

3.
Het echtpaar woonde in 's-Hertogenbosch.

4.
Vermeldingen in veband met bezit in 's-Hertogenbosch zijn:
BP 1199 (1428-1429), fol. 156 : 5 oktober 1428: Jan van Loen, timmerman, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Meeus van Wickenvoirt een cijns van 20 schillingen, jaarlijks te betalen op Sint-Jan uit een huis, erf en hof in 's-Hertogenbosch in de Kerkstraat.
BP 1200 (1429-1430), fol. 23 : vermeld wordt Meeuws Henrix van Wickenvoirt, man van Mechtelt, dochter van Peter Becker, zoon van wijlen Peter Becker van 's Heerden
BP 1205 (1434-1435), fol. 186v: vermeld wordt Meeus van Wickenvoirt, man van Margriet, dochter van Pauwels van Vessem en Christijn
BP 1210 (1439-1440), fol. 245v: vermeld wordt Meeus van Wickenvoirt, man van Christijn, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Goyart Molneer
BP 1212 (1441-1442), fol. 203v: Meeus van Wyckenvoirt, man van Christijn, dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Goyart, natuurlijke zoon van wijlen Henrick Molneer, heeft opgedragen aan Jan Rutgerss van Demen een huis en erf in Burde. Last een cijns van 20 schellingen aan de hertog van Brabant.
BP 1230 (1459-1460), fol. 277v: Christijn, weduwe van Meeus Wyckenvoirt
BP 1235 (1465-1466), fol. 184 : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1239 (1469-1470), fol. 336 : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1240 (1470-1471), fol. 215 : vermeld wordt Christijn, weduwe van Meeus van Wickenvoirt en haar zoon Jan
BP 1241 (1471-1472), fol. 161v: vermeld wordt Jan Meeuss Henrix van Wickenvoert
BP 1242 (1472-1473), fol. 137v: vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1242 (1472-1473), fol. 157v: vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1242 (1472-1473), fol. 304 : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1242 (1472-1473), fol. 305v: vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1243 (1473-1474), fol. 39 : vermeld worden: 1) Hilleke van der Asseldonck, weduwe van Peter Wellen van der Asseldonck en haar kinderen Goyart, Claes, Peter en Geertruyt, en 2) Jan Meeuss van Wickenvoert, man van Mechtelt Goyart Peter Wellen van der Assendonc
BP 1243 (1473-1474), fol. 220 : vermeld wordt Christijn, weduwe van Meeus Wickenvoert en haar zoon Jan
BP 1243 (1473-1474), fol. 325v: vermeld wordt Jan Meeuss van Wickevoert
BP 1247 (1477-1478), fol. 357v: 24 juli 1478: Jan Meeuss van Wickenvoert, man van Mechtelt Goyart Peter van der Asseldonck, heeft opgedragen aan Henrick Jan Geronx van der Heyden een huis en erf in 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat. Goyart Peterss van Asseldonck had dat goed verkregen van de kinderen en kleinkinderen van Engbert Willemss van den Yevelaer. Henrick Wouterss van Aerle ziet af van vernaardering. Henrick Jan Geronx van der Heyden belooft te betalen aan Jan Meeuss van Wickenvoert 56 Peters en 8 pond payment op Sint-Jan aanstaande.
BP 1249 (1479-1480), fol. 108 : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1250 (1480-1481), fol. 169 : vermeld worden 1) Jan Meeuss van Wickenvoirt, man van Mechtelt Goyart Peter Wellens van der Asseldonck, en 2) Hilleke van der Asseldonck, weduwe van wijlen Peter Wellen van der Asseldonck en haar kinderen Goyart, Claes, Peter en Geertruyt
BP 1251 (1481-1482), fol. 34 : vermeld wordt Jan Meeuss Henrick Meeuss van Wickenvoirt
BP 1255 (1485-1486), fol. 36v : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1256 (1486-1487), fol. 170v: vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1262 (1492-1493), fol. 158 : vermeld wordt Jan Meeuss van Wickenvoirt
BP 1263 (1493-1494), fol. 336v: vermeld wordt Jan Janss van Wickenvoirt
BP 1268 (1498-1499), fol. 39v : vermeld wordt Jan Janss van Wickenvoirt
Afkortingen Historische sites