Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Wellen Claes Grieten van der Asseldonck


Woonplaats: geboren in Heesch, na zijn huwelijk in Uden, op Asseldonck

Beroep: boer

Geboren: omstreeks 1380
          Vader  : Claes Grieten van Heesch, alias van der Asseldonck
          Moeder: Aleyt, vermoedelijk een dochter van Wautgherus van Bedaf

Overleden: omstreeks 1415

Gehuwd omstreeks 1400 met: Mechteld, dochter van Roelof van Meerlaer

Kinderen:

- ca. 1400: Peter
- ca. 1400: Geertruyt


Gegevens:

1.
Voor zover bekend was Wellen de enige zoon van Claes Grieten die de naam 'van der Asseldonck' gevoerd heeft en doorgegeven heeft aan zijn kinderen. Gezien zijn naam woonde Wellen vermoedelijk in Uden op die Asseldonck.

2.
Op 31 januari 1421 was Wellens zoon Peter al getrouwd. Wellen zal rond 1380 geboren zijn en rond 1400 getrouwd.
(Bron: BP 1192 ( 1420-1421, fol. 35)

3.
Hij wordt als volgt genoemd in akten in het Bosch' protocol:
- BP 1185 (1407-1408), fol. 273v: Wellen van der Assendonc
- BP 1187 (1411-1412), fol. 439 : Wellen van der Assendonc
- BP 1192 (1421-1422), fol. 333v: Willem van der Assendonck, zoon van wijlen Claes Grietenssoen
- BP 1193 (1421-1422), fol. 66  : Wellen van der Asseldonck
- BP 1193 (1422-1423), fol. 390 : Wellen van der Asseldonc, zoon van wijlen Claes Grietenss
- BP 1193 (1422-1423), fol. 512 : Wellen van der Asseldonck, zoon van wijlen Claes Grietenss
- BP 1195 (1424-1425), fol. 119 : Wellen van der Asseldonck, zoon van wijlen Claes Grietenssoen op die Asseldonc
- BP 1197 (1425-1428), fol. 242 : Willem, zoon van Claes Grietenssoen
- BP 1199 (1428-1429), fol. 308 : Wellen van der Asseldonck
- BP 1204 (1433-1434), fol. 197 : Wellen, zoon van wijlen Claes Gryetens
- BP 1205 (1434-1435), fol. 121 : Wellen, zoon van wijlen Claes Gryetens
- BP 1205 (1434-1435), fol. 273v-274: Wellen, zoon van wijlen Claes Gryeten, zoon van wijlen Wellen van der Hassendonc
- BP 1205 (1434-1435), fol. 293v: Wellen, zoon van wijlen Claes van der Asseldonc
- BP 1207 (1436-1437), fol. 165v: Wellen Claes van der Asseldonck
- BP 1213 (1442-1443), fol. 227v: Wellen van der Asseldonck, zoon van Claes Grieten
- BP 1216 (1445-1446), fol. 348v: Wellen Claes Grieten
- BP 1218 (1447-1448), fol. 189v: Willem, zoon van Claes Grietensoen
- BP 1233 (1463-1464), fol. 197v: Wellen van der Asseldonc, zoon van wijlen Claes Grietens

4.
Vermeldingen in verband met goed te Heesch zijn:
- BP 1205 (1434-1435), fol. 273v-274: in veband met goed te Heesch en Uden, samen met zijn vader en broer Hubrecht.
- BP 1205 (1434-1435), fol. 121: in verband met goed te Geffen en Heesch, vermeld met broers Hubrecht, Jan en Aert,
  en zijn zussen Margriet en Aleyt.

5.
De meeste vermeldingen hebben betrekking op goed te Uden. Wellen zal daar, ook gezien zijn naam, gewoond hebben.
- BP 1187 (1411-1412), fol. 439: vermeld met meer leden van de familie van zijn vrouw
- BP 1195 (1424-1425), fol. 119: vermeld op 22 juli 1425 in verband met goed 'op die Asseldonc'
- BP 1197 (1425-1428), fol. 242: vermeld op 6 juni 1426 in verband met huis en land op d' Asseldonc en land te Boekel
- BP 1199 (1428-1429), fol. 202: goed in Uden, gelegen tussen het goed van Wautgherus van der Asteldonc aan de ene
                                       zijde en met een einde aan het goed van Wellinus van der Asseldonc
- BP 1199 (1428-1429), fol. 308: vermeld met zoon Peter in verband met hoeve 'die Veltmoelen'
- BP 1205 (1434-1435), fol. 273v-274: vermeld met broer Hubrecht en vader Claes Gryeten, zoon van wijlen Wellen van
                                       der Asseldonc, bezat een hoeve op Asseldonc
- BP 1207 (1436-1437), fol. 165v
- BP 1213 (1442-1443), fol. 227v: Wellen bezat een huis 'op die Asseldonc' en 1/4 deel in hiet goed 'ter Asseldonc'
- BP 1218 (1447-1448), fol. 189v: verwijst vermoedelijk naar de akte van 6 juni 1436

6.
Vermeldingen met niet nader aangeduide plaatsen:
- BP 1185 (1407-1408), fol. 273v: Wellen wordt man van Mechtelt van Meirlaer genoemd
- BP 1192 (1421-1422), fol. 333v: vermeld met broers Peter en Jan
- BP 1193 (1421-1422), fol. 66  : op 6 februri 1422
- BP 1193 (1422-1423), fol. 390
- BP 1193 (1422-1423), fol. 512
- BP 1205 (1434-1435), fol. 293v: vermeld met Aleit, weduwe van zijn broer Hubrecht
- BP 1233 (1463-1464), fol. 197v: verwijst vermoedelijk terug naar een eerdere akte

7.
In 1447-1448 wordt Wellen niet meer genoemd tussen zijn broers en zusters, zodat hij dan al overleden zal zijn.
(Bron: BP 1218 (1447-1448), fol. 169)

8.
In 1428-1429 is sprake van een stuk grond van 4 hont grond in de parochie Rosmalen, ter plaatse genaamd Heze, en een stuk grond van 4 hont aldaar aan 'den Hoveldyck'. De grond komt van Aert van Meerlair. Het goed is van:
- 1/4 deel: Ambrosius van den Scheelberch, man van Katharina, dochter van wijlen Wautgherus van Bedaf
- 1/2 deel: - Petrus, zoon van Wellelmus van der Asseldonck
            - Jacop, zoon van Jacop van Dijckelaer (hij was getrouwd met Geertruijt, dochter van Wellelmus van der Asseldonck)
            - Henricus, zoon van wijlen Arnoldus Papens, man van Jutta, dochter van wijlen Jacop van Dyckelaer
            - Godefridus van den Amer, man van Aleydis, dochter van wijlen Godfridus Lambertus van Ovyncken
- 1/4 deel: - Petrus, zoon van Amelius, zoon van wijlen Wautgherus van Bedaf
            - Henricus Vos, zoon van wijlen Gerardus Vos, man van Mechteldis
            - Johannes van der Stegen, zoon van Gerardus Bauwenssoon, man van Beertke, dochter van Amelius,
              zoon van wijlen Wautgherus van Bedaf
Vermoedelijk was het eigendom gesplitst over de vier kinderen van Wautgherus van Bedaf. In dat geval was Aleit, de vrouw van Wellen van der Asseldonck een dochter van Wautgerus van Bedaf.
(Bron: BP 1199 (1428-1429, fol. 25)

9.
Wellelmus en Rodulphus, kinderen van Nicolaus Grietensoen en Thomas, zoon van wijlen Henricus van den Elzen, verkochten aan Theodoricus, zoon van wijlen Willelmus van Haren een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, elk jaar in 's-Hertogenbosch te betalen op Lichtmis uit de volgende goederen:

een huis, erf en hof in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'd' Asseldonck', tussen het goed van Luytgardis, weduwe van wijlen Willelmus van Slabroeck aan de ene zijde en een weg aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan het goed van Wautgherus van der Asseldonc

een akker, ongeveer 1 malder rogge groot, gelegen in de parochie van Uden tussen het goed van Henricus, zoon van wijlen Henricus van den Elzen aan de ene zijde en het goed van Rodolphus, zoon van wijlen Nycolaus Grietens aan de andere zijde.

een huis, erf en hof, ongeveer 1 mud rogge groot, gelegen in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'Boekel' tussen het goed van Wellelmus, zoon van Nycolaus Grietens aan de ene zijde en het goed van Theodoricus Wellenssoen aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan de gemeint.

de helft van een huis, erf en hof, groot ongeveer 2 mud rogge, gelegen in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'Boekel', tussen het goed van Johannes, zoon van wijlen Arnoldus Maess aan de ene zijde en het erfgoed van Arnoldus Bystenss aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan de gemeint 'den Gemeynen Pedel'.
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 242)
Afkortingen Historische sites