Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Dirk van der Wijst


Woonplaats: Nistelrode

Beroep:

Geboren: omstreeks 1415
          Vader  : Hubrecht Claes Grieten van Nystelre, alias van der t' Eynde
          Moeder: onbekend

Overleden:

Gehuwd omstreeks 1440 met: onbekend

Kinderen:

- Jan
- Geertruyt
- Liesbeth


Gegevens:

1.
In 1445-1446 wordt genoemd in veband met goed te Nistelrode: Dirck van der Wijst, natuurlijke zoon van wijlen Hubrecht die Molneer.
(Bron: BP 1216 (1445-1446), fol. 170-170v)

2.
In 1457-1458 wordt genoemd: Dirck van der Wijst, natuurlijke zoon van wijlen Hubrecht.
(Bron: BP 1228 (1457-1458), fol. 345v)

3.
In 1465-1466 wordt genoemd: Dirck van der Wijst, natuurlijke zoon van wijlen Hubrecht die Molneer.
(Bron: BP 1235 (1465-1466), fol. 181v)

4.
In een akte uit 1469-1470 betreffende goed te Nistelrode worden genoemd:
- Jan en Geertruyt, kinderen van wijlen Dirck van der Wijst.
- Dirck Dirx van Westelbeerze, man van Lijsbeth Dirck van der Wijst.
- Luytgart Hubert Claesdr, weduwe van Jan van den Broek, en haar kinderen Geertruyt en Henrixke.
- Margriet en Jenneke, dochters van wijlen Hubert Claess.
(Bron: BP 1239 (1469-1470), fol. 321)

5.
Dirck van der Wijst overleed tussen 1465 en 1470.
Afkortingen Historische sites