Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Familie van Goyart van der Asseldonck


Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Beroep: Handschoenmaker

Geboren: omstreeks 1425
          Vader  : Peter, zoon van Wellen van der Asseldonck
          Moeder: Hilleke, dochter van Herbert Goyart van Dortrecht

Overleden: omstreeks 1490

Gehuwd omstreeks 1450 met: Heilwich, dochter van Ghijsbert Werneers

Kinderen:

- ca. 1450: Mechtelt


Gegevens:

1.
Goyart zal geleefd hebben tussen circa 1425 en 1490.

2.
Hij was gegoed in Uden, Veghel, Schijndel en 's-Hertogenbosch.

3.
Hij trouwde circa 1450 met Heilwich, dochter van Ghijsbert Werneers.

4.
Goyart was handschoenmaker en bezat een huis in 's-Hertogenbosch.

5.
Hij wordt voor het laatst vermeld in 1488-1489.
(Bron: BP 1258 (1488-1489), fol. 15)

6.
Vermeldingen in verband met goed in Uden zijn:
- BP 1210 (1439-1440), fol. 81  : in verband met land in Uden, 'Tufelaerstuc' bij het erf 'die Borch' worden vermeld:
                                  Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van der
                                  Asseldonc. Aert Willem Willems van der IJnden bezit een wei-eeuwsel 'op die
                                  Asseldonck' bij het erf 'die Borch'
- BP 1215 (1444-1445), fol. 16v : Goyart wordt vermeld met zijn moeder en zijn oom Jacop Jacop van Diclaer in verband
                                  met een pacht uit het erf 'die Cramselaer'
- BP 1220 (1449-1450), fol. 338v: in verband met pachten uit een wei-eeusel in Uden op Asseldonck worden vermeld:
                                  Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van
                                  der Asseldonck. Ook vermeld wordt Aert Willem Willems van der IJnden
- BP 1239 (1469-1470), fol. 124 : in verband met goed in Uden worden vermeld: Goyart, Claes, Peter, Mechteld, Aleyt
                                  en Geertruyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonck
- BP 1257 (1487-1488), fol. 139v: in veband met 'die Asseldoncsche camp' in Uden worden vermeld: Goyart, Claes, Peter,
                                  Mechteld en Aleyt, kinderen van Peter Wellens van der Asseldonck. Vermeld wordt ook
                                  Gerit Kievits, weduwenaar van Gertruyt, dochter van wijlen Peter van Asseldonck en
                                  zijn zonen Peter Kievits en Herbert Kievits

7.
Een vermelding in verband met goed in Veghel is: BP 1238 (1468-1469), fol. 37: vermeld met moeder en broers Claes en Peter, met zijn zus Geertruyt en halfzus Aleyt, dochter van Hilleke herbert van Dortrecht en Wouter Jacops van Stapel

8.
Een vermelding in verband met goed in Schijndel is:
- BP 1224 (1453-1454), fol. 121 : op 5 september 1454 verkocht Goyart Peters van der Asseldonck, man van Heilwich
                                  Ghijsbert Werneers, het 1/7 deel in een huis, erf en aangelag in Schijndel, en
                                  'd' Lutteleynde', gelegen 'in die Schoetse Hoeve', tussen de gemeint en Jan van
                                  der Schoet, strekkende met beide einden aan goed van Claes Lybaert. Last op dit
                                  goed: 1/7 deel van 8 pond payment. Ghijsbert belooft aan Goyart 16 Peters te betalen,
                                  half op 1 oktober en half met Pasen aanstaande.

9.
Vermeldingen in verband met goed in 's-Hertogenbosch zijn:
- BP 1212 (1441-1442), fol. 239
- BP 1212 (1441-1442), fol. 534v
- BP 1218 (1447-1448), fol. 265v-266: met moeder, broers Claes en Peter en zus Geertruyt
- BP 1226 (1455-1456), fol. 301v (of fol 361v): met moeder, broers Claes en Peter en zus Geertruyt
- BP 1226 (1455-1456), fol. 534v
- BP 1229 (1458-1459), fol. 240v: met moeder en broers Goyart en Claes en zus Geertruyt
- BP 1232 (1461-1462), fol. 106
- BP 1232 (1461-1462), fol. 111v
- BP 1232 (1462-1463), fol. 330
- BP 1233 (1463-1464), fol. 274 : met moeder, broers Claes en Peter en zus Geertruyt
- BP 1236 (1466-1467), fol. 148
- BP 1238 (1468-1469), fol. 143
- BP 1238 (1468-1469), fol. 261
- BP 1238 (1468-1469), fol. 266 : op 26 juni 1468: Lijsbeth, weduwe van Jan Hals, zoon van wijlen Jan, en Agnes
                                  Engbert Willem van den Yevelaer, heeft opgedragen aan een secretaris ten behoeve
                                  van 1) Ghysbert Engbert Willem van den Yevelaer, 2) Yda, weduwe van Jan Engbert Willem
                                  van den Yevelaer, en 3) Willem, Jan, Engbert, Kathelijn de jonge, Kathelijn de oude,
                                  Geertruijt en Aleyt, kinderen van wijlen Engbert Engbert Willem van den Yevelaer,
                                  haar vruchtgebruik in een huis en erf in 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat.
                                  Genoemde kinderen en kleinkinderen van Engbert Willem van den Yevelaer geven dat
                                  recht over aan Goyaert Peterss van der Asseldonck. Lambert Engberts van den Yevelaer
                                  doet afstand daarvan ten behoeve van Goyart. Goyart belooft te geven aan Lijsbeth,
                                  weduwe van Jan Hals 63 Peters en 27 pond payment op Sint-Jan over 2 jaar; aan
                                  Ghijsbert 21 Peters en 12 pond payment op Sint-Jan over 3 jaar; aan Willen en Jan
                                  Francken 21 Peters en 12 pond payment op Sint-Jan over 3 jaar, en aan Marie en
                                  Lijsbeth, kinderen van wijlen Jan Engbert Willem van den Yevelaer en Yda 42 Peters
                                  op Sint-Jan over 8 jaar en gedurende 9 jaar vanaf Sint-Jan laatstleden jaarlijks
                                  op Sint-Jan 6 pond payment.
- BP 1239 (1469-1470), fol. 27v : Goyart wordt handschoenmaker genoemd
- BP 1239 (1469-1470), fol. 65v : Goyart wordt handschoenmaker genoemd, hij wordt vermeld met met broers Claes en
                                  Peter en zus Geertruyt
- BP 1239 (1469-1470), fol. 132v
- BP 1240 (1470-1471), fol. 154v: Goyart wordt handschoenmaker genoemd
- BP 1241 (1471-1472), fol. 46v
- BP 1241 (1471-1472), fol. 342
- BP 1243 (1473-1474), fol. 39  : vermeld met moeder, broers Claes en Peter, zus Geertruyt en zijn nicht Mechtelt
                                  Goyart Peters van der Asseldonck
- BP 1250 (1480-1481), fol. 169 : vermeld met moeder, broers Claes en Peter, zus Geertruyt, en dochter Mechtelt, vrouw
                                  van Jan van Wickevoert
- BP 1253 (1483-1484), fol. 134v: vermeld met moeder, broers Claes en Peter en zus Geertruyt
- BP 1258 (1488-1489), fol. 15  : Goyart wordt handschoenmaker genoemd
Afkortingen Historische sites