Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Mechtelt, dochter van Roelof van Meerlaer,

gehuwd met Wellen van der Asseldonck, zoon van Claes Grieten


Gegevens:

1.
In 1407-1408 wordt genoemd: Wellen van der Assendonc, man van Mechtelt, dochter van wijlen Roelof van Meerlaer.
(Bron: BP 1185 (1407-1408), 273v)

2.
In 1411-1412 wordt genoemd in verband met goed te Uden: Willem van der Assendonc, man van Mechtelt, zus van Art van Merlaer, samen met andere van Meerlaers.
(Bron: BP 1187 (1411-1412), fol. 439)

3.
In 1422-1424 wordt genoemd: Peter, zoon van Wellens van der Asseldonck, en Metta, dochter van wijlen Roelof van Meerlaer.
(Bron: BP 1193 (1422-1423), fol. 371; BP 1194 (1424-1425), fol. 245)

4.
De Udense familie Van Meerlaer zag er als volgt uit:
Roelof van Meerlaer (ca. 1330-1400)
- zoon Gielis, met een zoon Jan
- zoon Art, trouwde met Liesbeth Wautgers
- zoon Claes, trouwde met Liesbeth. Uit dit huwelijk een zoon: Ghibe. Liesbeth hertrouwde met Meeus Jans van Welle
- dochter Mechtelt, trouwde met Willem van der Willem van der Asseldonck
- buitenechtelijke zoon Henrick, trouwde met Kathelijn Henrick Berniers
- zoon Henrick de oude. Als kinderen van deze (en eventueel vorige) Henrick worden genoemd: Christien (trouwde met
  Jan Jan van Beerlikem), Henrick, Geertruyt (trouwde met Art van Houthuizen, hertrouwde met Jan van Scerpenberghe),
  Gloria, Meeuws en Roelof.

5.
Jacob van Meerlaer leefde tussen omstreeks 1350 en 1420, In 1393 wordt hij vermeld als schepen in Uden, Hij was getrouwd met Heilwig. Hij had een zoon Mathys en een zoon Jan die trouwde met Ava, dochter van Claes van der Asseldonck uit Veghel. Het is niet bekend of en hoe Jacob van Meerlaer familie was van Roelof van Meerlaer.
Afkortingen Historische sites