Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Hilleke, dochter van Herbert Goyarts van Dortrecht,

gehuwd met Peter Wellen van der Asseldonck


Gegevens:

1.
Hilleke van Dortrecht, de vrouw van Peter, zoon van Wellen van Asseldonk wordt in de volgende akten vermeld:
- BP 1192 (1420-1421), fol. 44  : op 31 januari 1421, Hillegart, dochter van Herbert, zoon van wijlen Goyart van
                                  Dortrecht, vrouw van Peter Wellensz van der Asteldonc
- BP 1206 (1435-1436), fol. 191 : Hilleke, dochter van Herbert Goyartss van Dortrecht, vrouw van Peter Wellens van
                                  der Asseldonck
- BP 1209 (1438-1439), fol. 323 : Peter Wellens van der Asseldonck, man van Hilleke, dochter van Herbert Goyartss
                                  van Dortrecht en wijlen Aleyt Rutger Scoemekers
- BP 1212 (1441-1442), fol. 14v : Hilleke, dochter van Herbert Goyartss van Dortrecht, vrouw van Peter Wellen van
                                  der Asseldonck
- BP 1215 (1444-1445), fol. 16v : Wouter Stapels, man van Hilleke, weduwe van Peter Wellen van der Asseldonck
- BP 1218 (1447-1448), fol. 420 : Hilleke, weduwe van Peter Wellens van der Asseldonc
- BP 1226 (1455-1456), fol. 301v: (of fol 361v) Hilleke van der Asseldonck, dochter van wijlen Herbert Goyarts van
                                  Dortrecht, weduwe van Peter Wellens van der Asseldonc
- BP 1229 (1458-1459), fol. 240v: Hilleke van der Asseldonck, dochter van wijlen Herbert Goyarts van Dortrecht,
                                  weduwe van Peter Wellens van der Asseldonc
- BP 1233 (1463-1464), fol. 274 : (Hilleke) van der Asseldonck, weduwe van Peter van der Asseldonc, ook weduwe van
                                  Wouter Jacopss van Arssen, dochter van Herbert Goyartss van Dortrecht
- BP 1238 (1469-1469), fol. 37  : Aleit, dochter van wijlen Wauter Jacops van Stapel en Hilleke, dochter van Herbert
                                  Goyarts van Dortrecht
- BP 1243 (1473-1474), fol. 39  : Hilleke van der Asseldonck, weduwe van Peter Wellen van der Asseldonck
- BP 1250 (1480-1481), fol. 169 : Hilleke van der Asseldonck, weduwe van Peter Wellen van der Asseldonck
- BP 1253 (1483-1484), fol. 134v: Hilleke van der Asseldonck, weduwe van Peter Wellen van der Asseldonck

2.
- Hilleke werd omstreeks 1400 geboren als dochter van Herbert Goyarts van Dortrecht.
- Omstreeks 1420 trouwde ze met Peter Wellens van der Asseldonck.
- Peter overleed omstreeks 1439.
- Hilleke trouwde vr 1445 met Wouter Jacop van Stapel. Uit dit huwelijk wordt een dochter Aleit geboren.
- Wouter Jacop van Stapel overleed en Hilleke hertrouwde vr 1448 met Aert Stamelaert, zoon van Willem.

3.
Herbert Goyartss van Dortrecht leefde van circa 1370 tot circa 1450. Hij was kleermaker en gegoed in Oss, Veghel, Schijndel en vermoedelijk ook in 's-Hertogenbosch. Hij was gehuwd met Aleyt, dochter van Rutger Scoemekers, uit welk huwelijk Hilleke werd geboren. Hilleke trouwde met Peter van der Asseldonck. Herbert Goyarts van Dortrecht hertrouwde later met Belia, dochter van Jan die Vette, die een helft in een huis in 's-Hertogenbosch bezat.

4.
Vermeldingen van deze familie zijn:
- BP 1189 (1414-1415), tussen fol. 350 en 359v: Lijsbeth Biggen van Vechel en Herbert van Dortrecht, man van Aleyt Rutger die Scoenmaker, hebben opgedragen aan heer Jan van der Horst, priester, ten behoeve van diens buitenechtelijke kinderen Dirck, Leunis, Lijsbeth en Johanna, een stuk land in Veghel, Hamvelt, en een stuk land in Veghel, in Herbrechtswijc
- BP 1190 (1416-1417), fol. 453 : goed in Oss
- BP 1190 (1416-1417), fol. 461 : goed in Oss
- BP 1193 (1421-1422), fol. 135 : goed in Oss, 'in dat Rodevelt'
- BP 1193 (1422-1423), fol. 489v: op 25 februari 1425: Jan van Houthem en Jan Peterss van Eerde verkopen, als kerkmeesters van Schijndel, aan Herbert Goyart van Dortrecht en anderen het eikenhout op het kerkhof van Schijndel
- BP 1215 (1444-1445), fol. 173 : goed in Veghel
- BP 1232 (1461-1462), fol. 63  : op 2 juni 1462: Agnes, dochter van wijlen Aert van Beke, zoon van wijlen Jan Jacobs, heeft opgedragen aan Belia Jan die Vette, weduwe van Herbert Goyarts de helft van een huis en erf in 's-hertogenbosch, genaamd 'het huys van Loen' en van een hof daarbij op het klein begijnhof, gelegen tussen 'het huys van Loen', 'der Halen', en 'die Postelstraat'.
- BP 1238 (1468-1469), fol. 37  : in verband met goed in Veghel worden genoemd:
                                  - Aert Willem Stamelaert, man van Hilleke Herbert Goyart van Dortrecht
                                  - Goyart, Claes en Peter, zonen van wijlen Peter van der Asseldonck
                                  - Aleit, dochter van wijlen Wauter Jacops van Stapel en Hilleke Herbert Goyart van Dortrecht
                                  - Gerit Peter Kyevit, man van Geertruyt, dochter van wijlen Peter van der Asseldonck
                                    en van Hilleke Herbert Goyart van Dortrecht
                                  - Belie, zuster van Marten die Vett, weduwe van Goyartss van Dortrecht
- BP 1239 (1469-1470), fol. 124 : goed in Uden
Afkortingen Historische sites