Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Peter Claes Grieten


Woonplaats: geboren in Heesch, gegoed in Heesch, Nistelrode, Oss en Nuland

Geboren: omstreeks 1385
          Vader  : Claes Grieten van Heesch, alias van der Asseldonck
          Moeder: Aleyt

Overleden: omstreeks 1455


Gegevens:

1.
Peter Claes Grieten wordt voor het eerst vermeld in 1412-1413 met zijn broer Hubrecht en zijn vader. In 1434-1435 is hij meerderjarig. Hij zal rond 1385 geboren zijn.
(Bron: BP 1188 (1412-1413), fol. 432v; BP 1204 (1433-1434), fol. 197)

2.
In 1414-1454 wordt hij vaak vermeld in verband met goed te Heesch. Dat doet vermoeden dat hij daar woonde. Vermeldingen zijn:
- BP 1189 (1414-1415), fol. 173
- BP 1190 (1416-1417), fol. 264-266 (vermeld met meester Geerling van Ghemert)
- BP 1192 (1420-1422), fol. 182 (op 26 juni 1421, vermeld met meester Geerling van Ghemert)
- BP 1193 (1422-1423), fol. 406 (22 juli 1423, met de aantekening 'losbaar')
- BP 1193 (1422-1423), fol. 412 (op 3 augustus 1423, goed in Heesch 'op Runnen')
- BP 1195 (1424-1425), fol. 250 (op 10 mei 1425, met broers Jan en Aert en zus Aleit, goed in Heesch 'aen die Raect')
- BP 1196 (1426-1427), fol. 1 (goed gerfd van zijn vader en Aleit)
- BP 1197 (1426-1427), fol. 356v (op 3 juli 1427, vermeld met meester Geerling van Ghemert)
- BP 1201 (1430-1431), fol. 130 (goed te Heesch en Oss)
- BP 1201 (1430-1431), fol. 162v (met Aleit, de weduwe van zijn broer Claes)
- BP 1204 (1433-1434), fol. 184 (goed te Heesch en Oss)
- BP 1206 (1435-1436), fol. 241v (goed te Heesch en Oss)
- BP 1208 (1437-1438), fol. 220v (op 14 maart 1438, Peter Claes Grieten heeft opgedragen aan Jan, natuurlijke zoon van Jan Kanapart Lodewickss het eenderde deel van een hoeve onder Heesch en Oss. Peter had dat deel verkregen van Dirck, zoon van wijlen Gielis, zoon van wijlen Heer Godevaert van Oss, ridder, en Dirck Rover Janss van Hove.)
- BP 1210 (1439-1440), fol. 132v (Jan Kanapart Lodewijckss heeft opgedragen aan Goyart Jan Ruysen het eenderde deel in een hoeve onder Heesch en Oss. Voornoemde Jan, natuurlijke zoon van Kanapart had dat eenderde deel verkregen van Peter Claes Grieten)
- BP 1210 (1439-1440), fol. 255v (op 26 juni 1440, Peter, zoon van wijlen Nycolaus Grietensoen had verkregen van Jacob en Goyart, zonen van wijlen Aert van Gheel Jacobs en van Hendrick van Kuyc, zoon van wijlen Jan van Kuyc, alias van Myerop, land 'die Langhage' onder de parochie Heze ter plaatse 'Cruysbergen', en 'die Weyacker' en 'onder die Braken'. Peter draagt het goed op aan Aleydis, weduwe van wijlen Claes, zoon van wijlen Claes Grietensoen, en haar kinderen Claes en Aleyt.
- BP 1217 (1446-1447), fol. 145 (op 19 april 1447, Jan Kanapart Loyensoen heeft opgedragen aan Goyart Jan Ruysen (die al eenderde deel bezit) eenderde deel van een hoeve die eerder in bezit was van wijlen Gielis, zoon van heer Goyart van Os. Jan had dat eenderde deel verkregen van Gielis Rover Janssoen van Hoeve. Ook vermeld in deze akte: Peter Claes Grietens.
- BP 1218 (1447-1448), fol. 272 (Peter Claes Grieten bezat eenderde deel van een hoeve te Heesch en Oss.)
- BP 1224 (1453-1454), fol. 52v

3.
Vermeldingen in verband met goed te Nistelrode zijn: BP 1191 (1418-1419), fol. 195v (met broer Roelof); BP 1200 (1429-1430), fol. 16v; BP 1216 (1445-1446), fol. 67v (erfgoed 'op Giesbergen').

4.
Vermelding in verband met goed te Nuland: BP 1192 (1420-1421), fol. 182 (op 26 juni 1421, goed in Nuland 'die aude Polre').

5.
Vermeldingen zonder plaatsaanduiding: BP 1192 (1422-1423), fol. 333v (met broers Willem en Jan); BP 1194 (1423-1424), fol. 229 (met broer Aert); BP 1195 (1424-1425), fol. 49 (met broers Claes en Aert); BP 1197 (1425-1426), fol. 210v (met broer Jan); fol. 312v (met broers Jan, Claes en Aert); BP 1198 (1427-1428), fol. 119v (met broer Jan); BP 1203 (1432-1433), fol. 260v; BP 1217 (1446-1447), fol. 318v; BP 1218 (1447-1448), fol. 169 (met broers en zussen).

6.
De laatste vermelding van Peter dateert uit 1447-1448 (BP 1218 (1447-1448), fol. 169 (met broers en zussen). Hij zal geleefd hebben van circa 1385 tot circa 1455.
Afkortingen Historische sites