Claes van der Asseldonck Wellen van der Asseldonk Jacob Matheus Jacobszn Jacob Hendrick Jacobszn

Roelof Claes Grieten


Woonplaats: geboren in Heesch, woonde in Boekel 'ten Elzen', gegoed in Heesch, Uden en Nistelrode

Geboren: omstreeks 1410
          Vader  : Claes Grieten van Heesch, alias van der Asseldonck
          Moeder: Aleyt

Overleden: omstreeks 1445


Gegevens:

1.
Roelof wordt in 1418-1419 met zijn broer Peter vermeld in verband met land te Nistelrode. Zijn vader was toen al overleden.
(Bron: BP 1191 (1418-1419), fol. 195v)

2.
In 6 juni 1426 wordt hij met zijn broer Willem genoemd in verband met een rogpacht uit een huis 'op d'Asseldonck' te Uden en land te Boekel.
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 242)

3.
In 1427-1428 wordt hij genoemd in verband met goederen te Heesch.
(Bron: BP 1198 (1427-1428), fol. 298v)

4.
In een akte in het Bossche Protocol uit 1433-1434 worden bijna alle kinderen van Claes Grieten genoemd. Alleen Margriet en Claes ontbreken. Claes was toen al overleden. In plaats van Margriet staat haar man Peter Peters van Bijsterveld genoemd. Roelof is dan minderjarig. Hij zal rond 1410 geboren zijn.
(Bron: BP 1204 (1433-1434), fol. 197v)

5.
Op 8 november 1436 schonk Rudolphus, zoon van wijlen Nicolaus Grietenzoon, woonachtig in Boekel ter plaatse genoemd 'ten Elsen', in de parochie Uden, een jaarlijkse cijns van 5 vaten rogge, Udense maat, te betalen uit zijn woonhuis, land en schuur, aan de kapel te Heeswijk.
(Bron: G.M. van der Velden, O. Praem, 'De voormalige kapel bij het kasteel van heeswijk N. Br.', in: Brabants Heem (1987) 27)

6.
In 1442-1443 wordt Roelof genoemd in verband met land te Heesch 'in die Vlaessche'.
(Bron: BP 1213 (1442-1443), fol. 277v)

7.
In 1447-1448 wordt Roelof niet meer genoemd tussen zijn broers en zussen. Vermoedelijk is hij dan al overleden.
(Bron: BP 1218 (1447-1448), fol. 265v)

8.
Roelof wordt nog wel genoemd in 1447-1448 in veband met een rogpacht te Uden, maar waarschijnlijk verwijst deze akte daarbij naar een akte van 6 juni 1425.
(Bron: BP 1197 (1425-1428), fol. 242; BP 1218, fol. 189v)

9.
Wellelmus en Rodulphus, kinderen van Nicolaus Grietensoen en Thomas, zoon van wijlen Henricus van den Elzen verkopen aan Theodoricus, zoon van wijlen Willelmus van Haren een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, elk jaar in 's-Hertogenbosch te betalen op Lichtmis uit de volgende goederen:
- een huis, erf en hof in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'd' Asseldonck', tussen het goed van Luytgardis, weduwe van wijlen Willelmus van Slabroeck aan de ene zijde en een weg aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan het goed van Wautgherus van der Asseldonc
- een akker, ongeveer 1 malder rogge grroot, gelegen in de parochie van Uden tussen het goed van Henricus, zoon van wijlen Henricus van den Elzen aan de ene zijde en het goed van Rodolphus, zoon van wijlen Nycolaus Grietens aan de andere zijde.
- een huis, erf en hof, ongeveer 1 mud rogge groot, gelegen in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'Boekel' tussen het goed van Wellelmus, zoon van Nycolaus Grietens aan de ene zijde en het goed van Theodoricus Wellenssoen aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan de gemeint.
- de helft van een huis, erf en hof, groot ongeveer 2 mud rogge, gelegen in de parochie van Uden, ter plaatse genaamd 'Boekel', tussen het goed van Johannes, zoon van wijlen Arnoldus Maess aan de ene zijde en het erfgoed van Arnoldus Bystenss aan de andere zijde, strekkende met beide einden aan de gemeint 'den Gemeynen Pedel'.
(Bron: BP 1197 (1425-1426), fol. 242)
Afkortingen Historische sites